2011, ഫെബ്രുവരി 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

'കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകന്‍' ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്വിസ് മല്‍സരം.ചോദ്യം 7

നബിയുടെ പ്രായം 40.മക്കയിലെ ദുഷിച്ച ചുറ്റു പാടില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തീരു മാനിച്ചു. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണവും ശേഖരിച്ച് നൂര്‍ മലയിലെ ഒരു ഗുഹയില്‍ പേയിരിക്കു മായിരുന്നു.എന്താണ്‍ ആ ഗുഹയുടെ പേര്?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: