2011, ഫെബ്രുവരി 23, ബുധനാഴ്‌ച

'കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകന്‍' ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്വിസ് മല്‍സരം.ചോദ്യം 17

 ഹജ്ജ് തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്‌ വന്നിരുന്ന ആളുകളോട് പ്രവാചകന്‍ തന്റെ സന്ദേശം സമര്‍പ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു.യഥ്‌രിബില്‍ നിന്ന് വന്ന ഒരു സംഘം ഈ സന്ദേശത്തില്‍ ആകൃഷ്ടരാവുകയും നബിയുടെ അനുയായികളായി മാറുകയും ചെയ്തു. അവര്‍ തിരിച്ച്ചെന്ന് യഥ്‌രിബില്‍ പ്രബോധനം നടത്തുകയും അടുത്ത വര്‍ഷം വീണ്ടും വന്ന് നബിയെ യഥ്‌രിബിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരുമായി പ്രവാചകന്‍ ഒരു കരാറില്‍ ഒപ്പു വെച്ചു. ഈ കരാര്‍ ഏതു പേരില്‍  അറിയപ്പെടുന്നു?

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: