2011, ഫെബ്രുവരി 23, ബുധനാഴ്‌ച

'കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകന്‍' ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്വിസ് മല്‍സരം.ചോദ്യം 19

മദീനയില്‍ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്‌ രൂപം നല്‍കി. മക്കയിനിന്നു നിന്ന് വന്ന അനുയായികളെയും മദീനയിലുള്ള അനുയായികളെയും തമ്മില്‍ സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. മദീനയില്‍ എത്തിയശേഷം പ്രവാചകന്‍ ആദ്യമായി ചെയ്തത് ഒരു കേന്ദ്രം നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മദീനയില്‍ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു. ആ പള്ളി ഏതാണ്?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: