2011, ഫെബ്രുവരി 20, ഞായറാഴ്‌ച

'കുട്ടികളുടെ പ്രവാചകന്‍' ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്വിസ് മല്‍സരം.ചോദ്യം 5

ജോലിയെടുക്കാതെ കുടുംബക്കാരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ നബി ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.കൂട്ടായോ സ്വന്തമായോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കാനാണ്‍ നബി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.ആങ്ങിനെ യാണ്‍ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടക്കരിക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ ആവശ്യമായി വരുന്നത്.അവര്‍ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.ആരായിരുന്നു ഈ കച്ചവടക്കാരി?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: